11 сарын 4-ний өдрөөс сурагчийн картыг eParent апп-аар цэнэглэнэ.